Ad Werk
Image default
Bedrijven

Online een setje led-spots bestellen. Dat kan natuurlijk, maar is het wel verstandig?

Als u op zoek bent naar nieuwe bedrijfsverlichting kunnen we led-expert Led Design Holland van harte aanbevelen. Deze firma – met een kantoor in Breda – bedient klanten in het hele land. Led Design Holland richt zich op de zakelijke markt en dan met name op de volgende branches:

  • industrie (fabriekshal, magazijn, werkplaats);
  • kantoren;
  • Retail;
  • showroom;
  • Vereniging van eigenaren.

Als het om industriële LED verlichting gaat, dient de Arbowet nageleefd te worden. Arbo is de afkorting van arbeidsomstandigheden. De wet bevat zowel regels voor werkgevers als voor werknemers ter bevordering van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers. De hoofdgedachte achter de Arbowet is het voorkomen van ongelukken en ziektes veroorzaakt door en / of op het werk. Hiervoor zijn algemene bepalingen en richtlijnen in het leven geroepen aan de hand waarvan arbeidsomstandighedenbeleid ingericht kan worden. Concrete regels bevat de wet niet en daarom wordt gesproken van een kaderwet. De wet geeft een kader (raamwerk) en het is aan brancheverenigingen en bedrijven om verder invulling te geven aan de Arbowet. Onderdeel van de Arbowet is juiste verlichting op de werkvloer met een tweeledig doel: het voorkomen van ongelukken en het creëren van een prettige omgeving voor de mensen die er werken.

De Arbowet heeft het onder meer over voldoende licht op werkplekken en verbindingswegen, een juiste combinatie van daglicht en kunstlicht, een passende lichtkleur (passend bij het soort werk dat gedaan wordt), veilige armaturen en een professionele installatie van die armaturen. In 2005 is de Arbowet gewijzigd om aansluiting te vinden bij de Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk. In 2017 vond een ingrijpende aanpassing plaats, waarbij bedrijfsartsen voortaan ook zorgtaken (naast keuringstaken) toegewezen hebben gekregen. In 2020 was sprake van een aantal wijzigingen als gevolg van de coronapandemie en thuiswerken.

Meer over ledlampen en regelgeving leest u op de site van LED specialist Led Design Holland: www.leddesignholland.nl.

https://www.leddesignholland.nl/