Ad Werk
Image default
Bedrijven

Beveiliging in de zorg: Hoe de meldkamer hierbij kan helpen

Bij de beveiliging van zorginstellingen zijn er verschillende uitdagingen waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is het beschermen van patiënten en medewerkers een prioriteit, maar is ook het beveiligen van eigendommen en gegevens een enorm belangrijk aspect. Daarom is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen om zo de veiligheid en beveiliging optimaal te houden. Een professionele meldkamer kan hierbij ingeschakeld worden. 

Uitdagingen van beveiliging in de zorg 

Ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, verzorgingstehuizen, en andersoortige zorginstellingen hebben allemaal te maken met verschillende uitdagingen op beveiligingsniveau. Zo is het belangrijk dat patiënten veilig en beschermd zijn voor fysieke of verbale agressie, maar kan het in sommige settings juist zo zijn dat de patiënten zelf een risico vormen voor de werknemers. In weer andere contexten is er sprake van dure apparatuur, medicatie, en persoonlijke eigendommen, die allemaal beschermd moeten worden tegen diefstal en vandalisme. Tevens is de bescherming van gegevens en privacy van cruciaal belang in de gehele zorgsector. 

Hoe helpt de beveiliging meldkamer? 

Een professionele meldkamer kan ondersteuning bieden in de veiligheid en beveiliging bij zorginstellingen. Door het gebruik van geavanceerde technologieën, tools, en getrainde medewerkers kan de reactiesnelheid op bijzondere situaties zo ver mogelijk verlaagd worden. Zo wordt er snel en effectief gereageerd op noodsituaties en potentiële bedreigingen. 

De meldkamer kan in combinatie met een camerasysteem bijvoorbeeld de bewaking van het pand in handen nemen op het moment dat het overgrote deel van het personeel naar huis is. Dit kan tevens gekoppeld worden aan verschillende sensoren, bewegingsdetectoren, rookmelder, etc., die in real-time meldingen naar de meldkamer sturen. Getrainde centralisten kunnen dan reageren op deze meldingen en de benodigde stappen uitvoeren om de juiste hulpdiensten naar de juiste locaties toe te kunnen sturen. 

Voordelen 

Dit soort werkzaamheden kunnen ook op locatie van de zorginstelling zelf worden uitgevoerd. Echter zijn de voordelen van een professionele meldkamer onder ander een snellere en effectievere reactie, omdat er ten alle tijden mensen aan het werk zijn die de alarmen in de gaten houden. Op locatie kan er ook snel en effectief gereageerd worden, maar zal dit vaak samengaan met het verlaten van de centrale beveiligingspositie, waardoor een eventueel tweede alarm mogelijk niet opgemerkt wordt.  

Hierdoor kan het inschakelen van een professionele meldkamer tevens zorgen voor meer gemoedsrust bij het personeel en de patiënten. Door te weten dat er altijd professionals de alarmen in de gaten houden en kunnen inspringen bij noodsituaties, zal dit het gevoel van algehele veiligheid bevorderen. Bovendien kan een meldkamer bijdragen aan de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid in de zorgsector. 

Daarnaast kan een professionele meldkamer ook kostenbesparend zijn. Door het voorkomen van diefstal, vandalisme, en andere vormen van criminaliteit kunnen zorginstellingen geld besparen op reparatie- en vervangingskosten. Eveneens helpt een meldkamer bij het verminderen van de noodzaak, en dus ook de kosten, van fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals bewakers.

https://www.g4s.com/nl-nl/beveiliging-in-de-zorg