Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Recht voor en over jongeren

Recht voor en over jongeren.

IJssel advocaten is een advocatenkantoor in Deventer dat rechtshulp en mediation biedt. Zij werken met advocaten die gespecialiseerd zijn in echtscheiding, de zogenaamde echtscheidingsadvocaat. Ook als je nog jong ben of als je kinderen hebt, kan het zijn dat je hulp nodig hebt van een advocaat. Speciaal hiervoor bieden de IJssel advocaten hulp in de vorm van Jeugdrecht.

Jeugdrecht

Als het gaat om zaken over kinderen jonger dan 18 jaar dan heb je recht op jeugdrecht. Het civiele jeugdrecht kun je nodig hebben als je als ouder(s) niet meer goed voor je kind kunt zorgen. Dan kan er kinderbescherming noodzakelijk zijn in de vorm van ondertoezichtstelling en in zwaardere gevallen uithuisplaatsing. Bij ondertoezichtstelling worden de beslissingen over het kind voortaan samen met een gezinsvoogd genomen. Een voogd heeft ook het recht om ouders tot iets te verplichten. Dan kan het zo zijn dat je een advocaat nodig hebt om de aanwijzing aan te vechten bij de rechter. Bij uithuisplaatsing, gaat het kind weg uit het ouderlijk huis. Dit kan alleen gebeuren als een rechter dit heeft toegestemd. Het kan zelfs zo zijn dat jouw kind in een gesloten instelling wordt geplaatst. Voor ouders is dit alles een machteloze situatie. Hierin is er de mogelijkheid om ondersteund te worden door een advocaat. Strafrecht is er voor de jongeren als zij verdacht worden van iets. Zo heb je recht op een advocaat als je bij de politie wordt verhoord en als je bij de rechtbank of officier van justitie moet verschijnen.

http://www.ijsseladvocaten.nl/contact