Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Hypothecair krediet: wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

huis te huur

Voor hypotheken met een vast doel, zal elke simulatie systematisch de jaarlijkse rente (APR) vermelden. Wat was het percentage dat jaar? Wat is het verschil tussen APR en debetrente voor een specifieke kredietformule?

JKP en debetrentevoet: wat is het verschil?

Het werkelijke jaarlijkse rentepercentage of het jaarlijkse kostenpercentage is een indicator die de lener in staat stelt om duidelijk te begrijpen hoeveel de aangevraagde lening hem in totaal zal kosten, en deze te vergelijken met de offertes van verschillende kredietverstrekkers.

Daartoe overweegt APR:

 • De opgegeven debetrentevoet voor de geselecteerde kredietformule
 • Alle eenmalige vergoedingen met betrekking tot het krediet: documentatie-, expertise- en / of garantievergoedingen
 • Om een ​​betere rente te krijgen, alle kosten verbonden aan het bestelde product: schuldsaldo en brandverzekering, lopende rekening.

Daarom classificeert het alle kosten (inclusief rente) die bovenop het geleende kapitaal moeten worden betaald. Alle kredietverstrekkers worden op dezelfde manier berekend, dus voorstellen kunnen worden vergeleken.

Wat is het verschil tussen JKP en debetrente?

De debetrentevoet is het rentetarief dat door de kredietgever voor elke voorgestelde kredietformule wordt bepaald. Dit rentepercentage wordt alleen gebruikt om het maandelijkse aflossingsbedrag van de lening voor de geselecteerde periode te berekenen. Het vertegenwoordigt alleen de kosten van krediet, kapitaal + rente en alleen andere kosten.

APR is een globaal rentetarief dat alle kosten weergeeft die rechtstreeks verband houden met creditering. Daarom omvat het de debetrentevoet plus al deze kosten.

Een voorbeeldje als verduidelijking

Voor een lening met een vaste formule van 140.000 euro, kan deze worden afgelost in vaste maandelijkse termijnen binnen 20 jaar en terugbetaald tegen een debetrente van 2,80% per jaar (0,230% per maand) en een jaarlijkse rentevoet (JKP) van 3,76%.

Berekend met een leenrente van 2,80% kan de maandelijkse aflossing berekend worden, inclusief Kapitaal enerzijds en rente anderzijds, in totaal 759,72 euro.

De werkelijke jaarlijkse rentevoet vertegenwoordigt de totale kosten van de lening per jaar en houdt rekening met alle kosten die aan de hypotheek zijn verbonden. In dit voorbeeld is de berekening gebaseerd op de volgende aannames en bedragen:

 • Totale betaalde rente
 • 500 euro administratiekosten
 • De kosten van notarisering (niet-kosten) worden geschat op 3.491,50 euro en de hypotheekregistratie is bereid om 100% te zijn
 • De som van de uitstaande saldoverzekeringspremies, waarvan de gemiddelde jaarlijkse verzekeringspremies voor 2 leners (32 jaar of ouder, niet-rokers, gezond) berekend tegen het ervaringspercentage is 243,04 euro, die elk de helft van het geleende kapitaal leveren Verzekering
 • Het totale bedrag aan brandverzekeringspremies voor de eigenaar tijdens de kredietperiode. De jaarlijkse premie voor een standaard huis met 8 kamers wordt geschat op 330 euro.

De totale kostprijs van deze lening bedraagt ​​56.083,82 euro (rente, kosten en verzekering van de lener). De totale uitkering inclusief kapitaal bedraagt ​​196.083,82 euro.

Dingen om te onthouden over leentarieven en jaarlijkse rentetarieven

 • De rente op de lening is altijd lager dan de APR, omdat de rente alleen gerelateerd is aan de kosten van de lening zelf en geen andere kosten.
 • De verschillende elementen waaruit APR bestaat
 • De werkelijke jaarlijkse rentevoet weerspiegelt de totale kosten van de lening, inclusief kapitaal, rente en alle bijkomende kosten.
 • Alle kredietverstrekkers berekenen de APR op dezelfde manier, zodat consumenten de aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers objectief kunnen vergelijken.

De debetrente is belangrijk; de kredietlijn is de belangrijkste kostprijs van de kredietlijn, maar het is niet voldoende om de kredietlijnvoorstellen als geheel te vergelijken, omdat de kosten die aan de kredietlijn zijn verbonden ook kunnen variëren. Het is belangrijk om de verschillende kosten van elk voorstel te begrijpen om de ene appel met de andere te kunnen vergelijken.

Het belangrijkste doel van APR is om consumenten beter te informeren en te beschermen door het voor consumenten gemakkelijker te maken verschillende hypotheekaanbiedingen te vergelijken alvorens een keuze te maken. Dit is een van de maatregelen die zijn afgeleid van de Europese Hypotheekrichtlijn (MCD).

huis te koop kortrijk

https://be.propenda.com