Ad Werk
Image default
Particuliere dienstverlening

Veelgemaakte fouten bij Six Sigma en hoe deze op te lossen

Door Six Sigma goed toe te passen, kunnen bedrijfsprocessen verbeterd worden. Dit leidt uiteindelijk tot betere bedrijfsprestaties. Mits de methodiek op de juiste manier wordt uitgevoerd. Helaas zien we in de praktijk dat men soms wat steekjes laat vallen. Het verkeerd doorvoeren van de methodiek kan ertoe leiden dat pijnpunten niet aangepakt worden en dat het gehele proces uiteindelijk enkel teleurstellende resultaten oplevert. Het is dan ook belangrijk dat fouten zo spoedig mogelijk herkend en opgelost worden. Daarom behandelen we in dit artikel de meest gemaakte fouten en leggen we uit wat je hiertegen kunt doen. 

De verkeerde opleiding kiezen 

Het succes van Six Sigma valt of staat natuurlijk al met het kiezen van de juiste opleiding. We maken onderscheid tussen vier verschillende niveaus. 

Je hebt de yellow belt, dit is een eendaagse cursus waarbij je enkel de basisprincipes leert kennen en in staat zult zijn om mee te doen binnen een team voor een Lean verbeterproject binnen jouw organisatie. Maar je hebt ook een orange belt, green belt en zelfs een black belt. Hoe hoger het niveau, hoe langer de cursus duurt en hoe dieper er op de materie in wordt gegaan. 

De orange belt zit tussen de yellow belt en de green belt in. Deze cursus duurt twee dagen en hierbij is niet alleen aandacht voor de theorie, maar leer je ook al wat makkelijke instrumenten toe te passen in de praktijk. 

De green belt is een stuk intensiever en duurt zes dagen. Deze training is voornamelijk bedoeld voor mensen die niet alleen willen meedoen aan een verbeterproject, maar ook in staat willen kunnen zijn om deze te leiden. 

De 10-daagse black belt cursus is het meest intensief en deze is voornamelijk bedoeld voor adviseurs en managers die de leiding tijdens een lean verbeterproject op zich willen nemen. 

Er is geen goede of slechte keuze. Dit is geheel afhankelijk van jouw positie binnen de organisatie. 

Te weinig richtlijnen 

Het is belangrijk om houvast te hebben tijdens het verbeterproject. Dit helpt de betrokkenen om de doelstellingen richting te geven. Als er te weinig richtlijnen zijn, kan dit de implementatie vertragen en zorgt dit enkel voor extra verwarring. Teams moeten daarom beginnen met het helder maken van de doelstellingen en voldoende samenwerken en evalueren om alle betrokkenen meer vertrouwen te geven en de inspanningen te verhogen. 

Slecht leiderschap 

Het is belangrijk dat er altijd één of twee mensen aan het roer van het schip staan. Als er geen duidelijke hoofdverantwoordelijke is, kan het project nooit geheel van de grond komen en is de kans klein dat de doelstellingen werkelijk behaald zullen worden. Leidinggevenden moeten niet alleen laten zien hoe Lean Six werkt, maar ook constant het belang ervan benadrukken. Deze ondersteuning moet door alle managers geboden worden. Het is dan ook belangrijk dat de leidinggevenden van het project over de juiste achtergrond beschikken en hun certificaten van Lean Six met een positief resultaat hebben afgerond.