Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Succesvolle spoor 2 re-integratie? Begin op tijd!

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een succesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt afneemt naar mate de duur van de afwezigheid toeneemt. Met andere woorden: hoe langer iemand ziek is, hoe kleiner de kans wordt dat iemand daarna weer aan de slag gaat.

Een van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn dat werkgevers te weinig actie ondernemen of te lang wachten hiermee. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt hierdoor steeds groter. Werkgevers spelen een cruciale rol als het gaat om werkhervatting bij langdurige ziekte. Zo is het onderhouden van regelmatig contact met de zieke werknemer van groot belang. De drempel voor een werknemer om terug te keren naar het oude werk wordt steeds hoger wanneer er langere tijd geen contact geweest is. Bovendien kan een werkgever door de lijntjes kort te houden eventuele knelpunten en belemmeringen toetsen en hier adequaat op inspelen.

Zo kan het soms al vrij snel duidelijk zijn dat het voor een werknemer vanwege zijn/haar ziekte niet meer mogelijk is om terug te keren in het oude werk. Zo is het voor een telefoniste die gehoorbeschadiging heeft opgelopen niet mogelijk om weer dezelfde functie te beoefenen.  Op zo’n moment kan een werkgever direct starten met het zoeken naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf, en wanneer deze er niet zijn, overgaan op spoor 2. Re-integratie spoor 2 wordt veelal door een extern re-integratie- of outplacementbureau verzorgd dat kijkt naar mogelijkheden voor werk dat niet bij de huidige werkgever is.

Door ziekte kunnen de interesses en mogelijkheden van een werknemer sterk wijzigen. Een outplacementbureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van kwaliteiten van een werknemer en kijkt naar kansen en mogelijkheden. Een geïndividualiseerd plan van aanpak in combinatie met intensieve ondersteuning van een re-integratiecoach moeten er voor zorgen dat een werknemer weer terug kan keren op de arbeidsmarkt.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl