Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Werken bij een callcenter

Vooral binnen studies komen studenten in aanraking met verschillende vormen van een assessment. Er worden niet veel theoretische toetsen meer afgenomen, maar door middel van verslagen en/ of presentaties wordt er gekeken of de student bepaalde competenties beheerst. Een competentie kan gezien worden als een leertaak, waar een student aan moet voldoen om de opleiding met een positief resultaat af te kunnen ronden. Ook binnen bedrijven vinden er regelmatig assessments plaats. Als er een outplacement heeft plaatsgevonden bij een ander bedrijf en de werknemers worden overgeplaatst naar een nieuw bedrijf, worden er wel eens selectierondes gehouden. Tijdens deze selectierondes wordt er gekeken naar de kwaliteiten die iemand bezit en wordt er gekeken of hij of zij wel goed past binnen het bedrijf. Zo’n assessment kan bestaan uit verschillende toetsen om een duidelijk beeld te krijgen van de werknemers. Bij een callcenter kan dit zijn de telefonische gespreksvaardigheden en klachtafhandeling. Er zijn voor studenten veelal vacatures open binnen callcenters. Voor veel mensen voelt dit als een veilige manier van werken, omdat er toch een afstand wordt gecreëerd tussen beide personen en je ziet elkaar gezichtsuitdrukkingen niet. Toch is er nog wel een goede training nodig om dit werk uit te kunnen voeren. Niet iedereen vindt het fijn als ze gebeld worden door een callcenter, omdat dit in de meeste gevallen neerkomt op een verkooppraatje en alles mooier wordt gemaakt dan dat het daadwerkelijk is. Om hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat je gelooft kan worden tijdens een telefoongesprek, zijn er bepaalde gesprekstechnieken die aangeleerd kunnen worden. Hoe een callcenter precies te werk gaat verschilt per callcenter. In de meeste gevallen worden telefoonnummers opgekocht, die gebeld kunnen worden. Alleen met spectaculaire aanbiedingen kan ik me voorstellen dat mensen overstag gaan via de telefoon. Niet elk bedrijf benadert mensen via de telefoon, de bank zal dit namelijk nooit doen. Houd dit goed in je achterhoofd als je gebeld wordt door iemand die zich voordoet als een bankmedewerker.

https://loopbaannederland.nl/