Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

De onderdelen van een broedmachine

De onderdelen van een broedmachine

Wie van plan is een broedmachine aan te schaffen of er nog nooit mee gewerkt heeft, doet er goed aan zich eerst te verdiepen in de onderdelen van deze machine. Doorgaans wordt de machine na aanschaf kant-en-klaar thuis afgeleverd, maar toch is het slim iets af te weten waar de verschillende onderdelen voor dienen. Op die manier is het gemakkelijker de oorzaak te vinden als de broedresultaten niet optimaal zijn.

Kortgezegd bestaat het apparaat uit een thermostaat, hyrgometer, hyrgostaat, keersysteem en ventilator.

 

De thermostaat

Iedere broedmachine is voorzien van een thermostaat. Het is één van de belangrijkste onderdelen van de machine. In totaal zijn er drie verschillende soorten thermostaten op de mark: analoge thermostaten, digitale thermostaten en PID’s (deze pulseren tot de juiste temperatuur bereikt is). Bij het uitbroeden van kippeneieren moet de thermostaat honderd graden Fahrenheit aangeven, ofwel 37,6 graden Celsius exact.

 

Hyrgometer

De hyrgometer meet de luchtvochtigheid binnen de broedmachine. Een goede luchtvochtigheid is van levensbelang voor de ontwikkeling van kuikens. Als de hyrgometer een te lage waarde aangeeft, is deze bij te stellen aan de hand van een aanpassing aan de hyrgostaat.

 

Hyrgostaat

De hyrgostaat regelt de luchtvochtigheid in een broedmachine. Aan de ene kant is de module aangesloten aan een voeler, en aan de andere kant op een bevochtiger. Als de voeler merkt dat de luchtvochtigheid te laag is, schakelt de machine de bevochtiger in om zo de luchtvochtigheid te vergroten. De eerste 18 dagen van de broedperiode moet de luchtvochtigheid ongeveer 40 a 50 procent bedragen. De laatste 3 dagen mag de luchtvochtigheid omhoog gebracht worden naar 70 procent. Bioresonantie groningen

 

Keersysteem

Met het keersysteem kan de broedmachine de broedeieren automatisch laten keren. Er zijn twee verschillende keersystemen op de markt: de volautomatische en halfautomatische keersystemen. Een volautomatisch keersysteeem keert de eieren iedere 4 uur om. Hiervoor is geen tussenkomst van een mens vereist. Bij een halfautomatisch systeem kan de consument de eieren omkeren door bijvoorbeeld een schuif om te draaien. Check alle info

 

Ventilator

Daarnaast is het raadzaam een ventilator aan te sluiten. Daardoor kan de warmte in de machine beter verspreid worden. Er zijn blazende en zuigende ventilators. Zuigende ventilatoren zijn handig bij het uitbroeden van fazanten- en watervogeleieren. De lucht wordt dan niet rechtstreeks op de eieren geblazen. Bij het uitbroeden van kippen- en kwarteleieren is het slimmer gebruik te maken van een blazende ventilator. Daardoor blijft de temperatuur gelijkmatiger.

https://helenvelthuis.nl/mens/bioresonantie-groningen/