Ad Werk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Maak kennis met werkplek leren

Met als uitgangspunt de werksituatie en het leren erop gericht is om de werksituatie te verbeteren door de medewerking van de werknemer, dan hebben we het over leren op de werkplek. Werkplek leren kan gezien worden als een sociaal en individueel proces.

 

Wat is werkplek leren?

Wanneer iemand is afgestudeerd, betekent dit nog niet dat diegene is uitgeleerd. Meerdere onderzoeken tonen aan dat het meeste geleerd wordt op de werkplek. Voor werknemers is het tijdens hun carrière een continu proces.

Tijdens werkplek leren is de werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling. Er worden zelf werksituaties gekozen en deze worden omgezet naar leersituaties. Hierbij wordt ook rekening gehouden met hoe de werknemer bepaalde dingen kan interpreteren. Uiteindelijk zou het gewenste resultaat zijn dat de werknemer beter in staat is om individueel te presteren binnen een team.

 

Soorten werkplek leren

Er zijn verschillende manieren om te leren op de werkplek, zo wordt er onderscheid gemaakt tussen formeel, informeel en non-formeel leren.

Formeel leren

Wanneer een leraar de informatie overbrengt via een opleidings- of onderwijsinstelling, is er sprake van formeel leren. De nadruk ligt hierbij op het overbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen. Zo moet er binnen de vastgestelde grenzen, eisen en tijd geleerd worden.

Informeel leren

Bij informeel leren is er geen sprake van een georganiseerde methode, maar gaat het juist om de overdracht van kennis die op een spontane manier plaatsvindt. Hier gaat het er echt om dat de werknemer leert door te doen.

Non-formeel leren

Hierbij wordt er niet binnen een schoolomgeving geleerd door de werknemer, maar wordt er geleerd via werk gerelateerde cursussen of bedrijfsopleidingen. Dit gebeurt dus wel op een manier die georganiseerd en gestructureerd is.

 

Waarom kiezen voor werkplek leren?

Een lerende organisatie is een praktische vorm van leren en dat brengt ook zo zijn voordelen met zich mee:

  • De leervormen kunnen niet vervangen worden door een andere, maar vullen elkaar aan en volgen elkaar op.
  • De opgedane kennis tijdens de opleiding is nog niet voldoende voor het werkveld, dus het leerproces gaat verder tijdens het werkplek leren.
  • Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen om up-to-date te blijven wat betreft de technologische veranderingen. Dat kan bij werkplek leren.
  • Voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven is continu leren van groot belang.
  • Je blijft aantrekkelijk op de arbeidsmarkt omdat je jezelf verder ontwikkelt en zo word je niet passief in je werk.