AD Werk
Image default
Zakelijk

Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

Je bent gevallen en als gevolg van de valpartij heb je nu letselschade. In eerste instantie kun je denken dat je de schade op niemand kunt verhalen. Maar ben je gevallen over een losliggende stoeptegel of door achterstallig onderhoud van het wegdek? Dan kun je in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen voor jouw letselschade. 

Verantwoordelijkheden gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud binnen de gemeentelijke grenzen. Denk hierbij aan onderhoud van de weg zodat wegen, voetpaden en fietsers veilig zijn voor iedere weggebruiker. Ze moeten voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Wanneer er een tegel los ligt, of wanneer er een gat in de weg zit kan er een ongeval ontstaan. Doet de gemeente dit niet? Dan kan de gemeente aansprakelijk zijn. Let er wel op dat deze vorm van schade plaatsvindt in unieke omstandigheden. Omdat de situatie uniek is is de gemeente niet in alle gevallen (volledig) aansprakelijk voor de opgelopen schade. 

Wanneer is de gemeente aansprakelijk?

De hoofdverantwoordelijkheid van de gemeente is een goede en vooral veilige ruimtelijke ordening. Achterstallig onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties. Maar er zijn vaak meerdere partijen bij betrokken als bouwbedrijven of de rijkswaterstaat. Je moet nagaan wie verantwoordelijk is voor het creëren van de onveilige situatie, maar ook wat je zelf kon doen in die situatie. 

 

Hier een overzicht van wanneer de gemeente aansprakelijk is voor jouw letselschade:

 • Wegen en pleinen. Denk hierbij aan veel te laat strooien bij gladheid, slecht verlichte wegen, onoverzichtelijke kruispunten, drempels die gevaarlijk hoog zijn en bij slecht zichtbare of niet aangegeven stoepranden. De gemeente is aansprakelijk wanneer ze dit niet hebben geprobeerd te voorkomen. 

 • Bouwwerken. Wanneer er (achterstallig) onderhoud is van gemeentelijke gebouwen en dit leidt tot schade of lichamelijk letsel, dan kun je hier de gemeente voor aansprakelijk stellen. Hier valt ook achterstallig onderhoud van speeltoestellen in openbare speeltuinen onder.

 • Openbaar groen. In de meeste gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhouden van het gemeentelijk groen. Bij het niet goed bijhouden van gemeentelijk groen kunnen gemeentebomen schade toebrengen bij een storm of kunnen kruispunten onoverzichtelijk worden bij een hoog gegroeide berm. De gemeente moet handelen om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Wanneer is de gemeente niet aansprakelijk?

In een aantal situaties is de gemeente verantwoordelijk. Maar er is ook sprake van een stuk eigen verantwoordelijkheid. Ondanks dat er een stoeptegel los ligt of er een gat in de weg zit, wordt er ook van je verwacht dat je oplettend bent in deze situaties en op tijd ingrijpt. Bij stoeptegels, goot, kuilen, etc moet het hoogteverschil 3 cm zijn. Heeft de gemeente een waarschuwingsbord geplaatst dat het glad is, maar greep je te laat in? Dan is de gemeente in deze situatie niet aansprakelijk. Ook kan de gemeente niet altijd weet hebben van bepaalde gevaarlijke situaties. Het is aan de burger om een melding te maken van mogelijke gevaarlijke omstandigheden. Wanneer de gemeente niet op de hoogte is, dan kunnen ze ook niet aansprakelijk worden gesteld. Als laatste moet de gemeente ook de kans krijgen om de situatie te herstellen.

Hoe stel je een gemeente aansprakelijk? 

De manier hoe je een gemeente aansprakelijk stelt kan per gemeente verschillen. Een veelvoorkomende manier is via een schadeclaim formulier. Om je kansen te vergroten is het advies om zoveel mogelijk informatie over het ongeval toe te voegen. Zo wordt je claim ook sneller afgehandeld. Verzamel de volgende informatie:

Persoonlijke gegevens

 • Naam en adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres  

 • Bankrekeningnummer

 

Gegevens over de toedracht

 • De datum, tijdstip en locatie van het ongeval

 • Verklaring van het voorval en waarom de gemeente aansprakelijk is

 • Foto’s van locatie en situatie 

 • Eventuele getuigenverklaringen

 • Eventueel proces-verbaal van de politie  

 

Bewijs van de opgelopen schade 

 • Foto’s en onderbouwing van opgelopen schade

 • Eventuele rekening van de kosten van je (letsel)schade 

 • Eventuele schaderapportage 

 • Aankoopgegevens 

 

https://www.das.nl/letselschade/soorten-letselschade/gemeente-aansprakelijk-stellen-letselschade?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YLs6X4IrA_z4-hQO5TXaIkUfHzliM71kqEAGA9HUJRJigDWlM8eVbBoCQKoQAvD_BwE

Gerelateerde artikelen

Waarom correcte vertalingen in het Duits belangrijk zijn

Het uit besteden van werkzaamheden

Waarom je moet kiezen voor een interactief presentatiescherm in jouw vergaderruimtes