Het verschil tussen BHV en EHBO opleiding

Met regelmaat ontvangen wij de vraag: “Wat is het verschil tussen BHV en EHBO?” Voor het grootste deel bestaat BHV uit dezelfde materie als bij EHBO. Daarnaast is er bij BHV ook aandacht voor andere zaken. Zoals het blussen van een beginnende brand, ontruiming van een pad, alarmeren en communicatie. EHBO gaat dieper in op het behandelen van een slachtoffer dan BHV.

Wat houdt EHBO in?

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Een EHBO’er is de eerste schakel in de keten van hulpverlening. Wanneer er een ongeluk of calamiteit plaatsvindt, kan er sprake zijn van slachtoffers. Deze slachtoffers kunnen uiteenlopende problemen hebben. Zoals moeite met ademhaling of ernstige bloedingen. In dergelijke gevallen moet er snel hulp verleend worden. Hierbij worden bloedingen gestelpt, ademhaling veilig gesteld en soms ook een reanimatie.

Een EHBO’er zorgt ervoor dat een slachtoffer in een zo goed mogelijke conditie wordt overgedragen aan de zorg van professionele deskundigen.

WAT IS BHV?

Een BHV moet eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen. Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. In noodsituaties moet een BHV alarmeren, evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Een bedrijfshulpverlener moet beschikken over de juiste BHV opleiding en uitrusting. Moeten zodanig zijn georganiseerd dat zij hun genoemde taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Een BHV moet dus in staat zijn om bij bv. een ernstige bloeding te kunnen stoppen. Een brandwond kunnen koelen en steriel afdekken, een hypo of hyper te herkennen bij diabetici. Een gewond oog kunnen afdekken en een verband aan kunnen leggen bij verwonding of verstuiking. Daarnaast moet een BHV in staat zijn de hulpdiensten te alarmeren en die op de juiste wijze van de juiste informatie te voorzien. Een BHV zal altijd een afweging moeten maken: kun je het probleem zelf oplossen, moet je de huisarts bellen, of moet je 112 bellen.

In sommige gevallen is het ook handig om een VCA cursus te volgen. Het beschikken over de juiste opleidingen en cursussen op het gebied van veiligheid en gezondheid is van groot belang.