Ad Werk
Image default
Alarmsysteem

Via SMS gealarmeerd worden wanneer er iets mis gaat

Een technisch alarm met SMS-alarmering is een effectief middel om technische processen te bewaken en te beschermen. Dit type alarm stuurt een sms-bericht naar een bepaald mobiel nummer wanneer er een probleem optreedt in de technische processen, zodat het probleem snel kan worden opgelost voordat het uit de hand loopt.

 

Waarom een technisch alarm?

Er zijn verschillende redenen waarom een SMS alarm nuttig kan zijn. Ten eerste kan het helpen om de productiviteit te verhogen, omdat problemen snel opgelost kunnen worden voordat ze leiden tot productiestop of -vertraging. Ten tweede kan het helpen om de kosten te verlagen, omdat problemen op tijd opgelost kunnen worden voordat ze leiden tot duurdere reparaties of onnodige downtime. Ten derde kan het helpen om de veiligheid te verhogen, omdat problemen op tijd opgelost kunnen worden voordat ze leiden tot ongelukken of andere gevaren.

 

Hoe wordt het gebruikt?

Er zijn verschillende manieren waarop een technisch alarm met SMS-alarmering kan worden gebruikt. Een voorbeeld is het monitoren van de temperatuur in een serverruimte. Als de temperatuur te hoog wordt, kan dit leiden tot oververhitting van de servers en mogelijk zelfs tot brand. Door een technisch alarm met SMS-alarmering te installeren, kan een sms-bericht worden verzonden naar de beheerder wanneer de temperatuur een bepaald niveau bereikt, zodat er snel actie kan worden ondernomen om het probleem op te lossen.

Een ander voorbeeld is het monitoren van de vulling van een vloeistoftank. Als de vulling te laag wordt, kan dit leiden tot productiestop of -vertraging. Door een technisch alarm met SMS-alarmering te installeren, kan een sms-bericht worden verzonden naar de beheerder wanneer de vulling een bepaald niveau bereikt, zodat er snel vloeistof kan worden bijgevuld voordat het tot problemen leidt.

 

Het installeren van een technisch alarm met SMS-alarmering is een effectief middel om technische processen te bewaken en te beschermen. Door problemen op tijd op te sporen en op te lossen, kan de productiviteit worden verhoogd, de kosten worden verlaagd en de veiligheid worden vergroot.