Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Werken als letselschadebehandelaar

Heroïsche letselschadebehandelaars?

Er hangt een aureool om het werken als letselschadebehandelaar. Dat heeft ongetwijfeld te maken met Amerikaans televisieseries die ook in ons land populair zijn, waarin slimme advocaten het in letselschade rechtszaken opnemen voor de slachtoffers en op heroïsche wijze hoge claimbedragen weten te bewerkstelligen.Toch is de praktijk veel minder heldhaftig. Niet alleen worden in Nederland, net als in de Verenigde Staten overigens, de meeste letselschadezaken buiten de rechtbank geschikt, maar ook staan de partijen in onze praktijk veel minder tegenover elkaar. Uiteraard is er sprake van tegengestelde belangen, maar dat verhindert niet dat er vaak goed, constructief overleg is tussen de partijen om te bepalen wat de beste oplossing is voor het slachtoffer.

Goed, constructief overleg

Bij een letselschadezaak is er altijd sprake van twee partijen. De ene partij vertegenwoordigt het slachtoffer. Deze partij legt de aansprakelijkheid voor de geleden schade bij de tegenpartij, die de belangen van de verzekeraar behartigt. Ook de verzekeraar of de partij die de verzekeraar vertegenwoordigt, kijkt objectief naar de aansprakelijkheid en of de schade valt onder de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekering. In de meeste gevallen komen beide partijen tot hetzelfde oordeel, waarna ze in goed, constructief overleg bepalen wat de beste oplossing is voor het slachtoffer, in het licht van de geleden schade.

Wetskennis, communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen

Toch zijn er wel overeenkomsten met het geschetste beeld uit de televisieseries. Zo hebben de mannen en vrouwen die werken als letselschadebehandelaar in de meeste gevallen een stevige juridische achtergrond met medisch recht, aansprakelijkheidsrecht of verzekeringsrecht. Wetskennis is een significant onderdeel van de bagage van letselschadebehandelaars. Maar minstens zo belangrijk is het besef bij de verzekeraar dat onwillig, bagatelliserend of ontkennend gedrag leidt tot irritatie bij de tegenpartij en ertoe zal leiden tot een hogere schadeclaim. Het is dan ook goed gebruik in ons land dat de situatie van het slachtoffer centraal staat. Daarom zijn in de Nederlandse praktijk naast wetskennis en uitstekende communicatieve vaardigheden, ook empathisch vermogen cruciaal.