Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Wat is vermogensopbouw?

Vermogensopbouw is een beleggingsadvies praktijk voor particulieren. Vanuit het oogpunt van de klant is vermogensopbouw de manier om de financiële situatie te verbeteren en het bereiken van financiële doelen op korte, middellange en lange termijn met de hulp van een financieel adviseur.

Vanuit het perspectief van de financieel adviseur is vermogensbeheer voor particulieren de praktijk van het leveren van een volledig scala aan financiële producten en diensten aan cliënten, zodat deze cliënten specifieke financiële doelen kunnen bereiken.

Inzicht in vermogensopbouw

Mensen hebben niet altijd de tijd, de energie of de kennis om hun eigen financiën te beheren. Daarom vragen zij advies van vermogensbeheerders die gespecialiseerd zijn in het beheer van de financiën van particulieren, vaak banken of verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben unieke financiële situaties die een grotere zorgvuldigheid en een hogere mate van actief beheer vereisen.

Particulier vermogensopbouw kan worden aangeboden door banken en grote makelaarskantoren, onafhankelijke financiële adviseurs, of portefeuillebeheerders met meerdere vergunningen die zich richten op particuliere beleggers. 

Veel ondernemingen voor vermogensbeheer zijn kleinere groepen binnen grotere financiële instellingen die zich richten op persoonlijke dienstverlening aan hun cliënten. Hun belangrijkste doelstelling is het vermogen van hun cliënten te beheren en te laten groeien om toekomstige generaties te kunnen onderhouden.

Deze groepen beschikken vaak over een verscheidenheid aan adviseurs en expertise die begeleiding bieden over een breed spectrum van beleggingen, waaronder contanten, vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen. Zij kunnen een beleggingsportefeuille samenstellen die voldoet aan de risicotolerantie van de belegger en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om te groeien.

Hoe vermogensopbouw werkt

De meeste ondernemingen voor vermogensbeheer werken op basis van vergoedingen. Zij brengen hun cliënten een percentage van het beheerde vermogen in rekening. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen veel grotere financiële adviesbureaus online diensten aanbieden tegen lagere kosten. Hoewel veel beleggers naar dit soort diensten overstappen, willen veel beleggers nog steeds een meer gepersonaliseerde benadering van hun financiën, zelfs met de extra kosten die daaraan verbonden zijn.

https://www.scildon.nl/vermogensopbouw/