Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Wat is een arbeidscontract en over welke inhoud beschikt ze?

Op het moment dat een bedrijf ervoor kiest om één of meerdere personen in dienst te nemen wordt er daar doorgaans een zogenaamd arbeidscontract voor opgesteld. Het gaat hierbij om een contract dat wordt afgesloten tussen de werkgever enerzijds en de werknemer anderzijds. In dit contract wordt in principe alles vermeld wat betrekking heeft tot het in dienst nemen van het personeelslid. Mocht er ooit discussie ontstaan over een bepaald element van de arbeidsovereenkomst dan staat alles op papier. Dit zorgt ervoor dat je altijd over een bepaalde wettelijke basis beschikt om op terug te kunnen vallen. Wil je hier nu graag meer over ontdekken? Dat kan op deze pagina!

Is een arbeidscontract opstellen wettelijk verplicht?

Er is reeds heel wat gezegd en geschreven over het al dan niet verplicht opgesteld moeten worden van een arbeidscontract. Volgens heel wat mensen is het namelijk zo dat je bij het aanwerven van een bepaald personeelslid altijd verplicht bent om een dergelijke overeenkomst op te maken. Het zal je misschien verbazen, maar dit is niet correct. Het is dan ook helemaal niet wettelijk verplicht om een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Dit gezegd hebbende spreekt het natuurlijk voor zich dat dit in de praktijk wel zeker en vast wordt aangeraden. 

Het niet opstellen van een schriftelijk arbeidscontract laat in de praktijk natuurlijk ongelofelijk veel ruimte voor discussie bestaan. Hoeveel gaat de persoon die je in dienst neemt namelijk verdienen? En op hoeveel vakantiedagen heeft hij recht? Wat bovendien ook te denken van de hoofdplaats waar hij te werk wordt gesteld? Het is stuk voor stuk belangrijke informatie waar je bij stil moet staan. Kies je er niet voor om een arbeidscontract op te stellen? Dan kunnen al deze verschillende zaken zorgen voor discussie. Dat kan natuurlijk helemaal niet de bedoeling zijn. 

Wat moet je vermelden in een arbeidscontract? 

Er moet behoorlijk wat opgenomen worden in een arbeidscontract wil je er zeker van kunnen zijn dat dit document je op de meest optimale wijze kan indekken. Enkele belangrijke zaken die je bij het opmaken van een arbeidsovereenkomst niet over het hoofd mag zien zijn dan ook de volgende: 

  1. De taakomschrijving van de persoon die je in dienst neemt; 

  2. De hoofdplaats waar er zal worden gewerkt door de werknemer; 

  3. Hoeveel loon de werknemer zal ontvangen voor zijn werkzaamheden; 

  4. Van hoeveel vakantiedagen er sprake is; 

  5. Wat de opzeggingsvoorwaarden zijn voor het arbeidscontract; 

Natuurlijk zijn de bovenstaande zaken nog niet alles. Toch, wanneer je deze zaken in je contract opneemt kom je reeds een behoorlijk eind. In ieder geval geeft bovenstaande reeds een goede indruk van hoe de inhoud van een arbeidscontract er ongeveer uit moet komen te zien.

Rocket Lawyer – Juridische Zaken Makkelijk Gemaakt.

Conclusie; een arbeidscontract is eigenlijk een echte must

Ondanks het feit dat je aldus niet wettelijk verplicht bent om een arbeidscontract te laten opmaken wordt dit logischerwijs in de praktijk wel sterk aanbevolen. Alleen op deze manier kan de werknemer rekenen op de nodige zekerheid terwijl ook jij als werkgever bent ingedekt. Wil je er zeker van zijn dat je arbeidsovereenkomst ook alle noodzakelijke informatie bevat? Dan zal je kunnen vaststellen dat het wellicht de beste keuze is om ervoor te kiezen om het opstellen van je contract uit te besteden aan een specialist. Zo weet je zeker dat de overeenkomst alles bevat wat nodig is om alle betrokken partijen de best mogelijke garanties aan te kunnen bieden.