Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Waar is de arbodienst voor?

De arbodienst biedt begeleiding tijdens ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden en het proces om weer te gaan werken na ziekte. Grote bedrijven hebben een eigen arbodienst, kleinere bedrijven kunnen aan aangesloten zijn bij een externe arbodienst. Het is volgens de Arbowet verplicht voor alle werknemers om een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener. Dit wordt het basiscontract genoemd. De arbodienst ondersteunt zowel werkgevers als werknemers. De arbodienst werkt met vier deskundigen, een bedrijfsarts, een veiligheidsdeskundige, een arbeidshygiënist en een arbeid-en organisatiedeskundige. Maar wat zijn de taken van de arbodienst?

Verzuimbegeleiding

Een van de belangrijkste taken van de arbodienst is de verzuimbegeleiding. Als er sprake is van langdurig zieke werknemers, is er een verplichting om deze werknemers te laten onderzoeken door een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet volgens de Wet verbetering poortwachter binnen zes weken een analyse en advies op moet stellen. Naar aanleiding van dit advies kan de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen om weer aan het werk te gaan.

De Wet verbetering poortwachter geeft ook aan dat zowel de werkgever als de werknemer er zo goed mogelijk voor moet zorgen dat de werknemer weer snel, en verantwoord en veilig aan het werk kan gaan. Dit wordt samen met de arbodienst gedaan, deze houdt de belangen van zowel de werkgever als de werknemer in acht. Het is voor de werkgever van belang dat de werknemer zo snel weer zo goed mogelijk aan het werk kan, omdat deze gedurende twee jaar ziekte minstens 70% van het loon moet blijven doorbetalen. De wet zegt dat de werkgever zich wel moet inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer kan re-integreren. Als dit niet gebeurt, dan kan het zijn dat de werkgever ook het derde jaar van de ziekte het loon nog door moet betalen.

Arbeidsrisico’s beperken

Voorkomen is beter dan genezen, daarom zet de arbodienst middelen in om de arbeidsrisico’s op tijd in kaart te brengen en te beperken. Het bedrijf kan dit zelf doen, door een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), of er kan een arbodeskundige langskomen om dit uit te voeren. Als je dit zelf wil uitvoeren, dan moet de RI&E nog wel gecontroleerd worden door een gecertificeerde arbodienst. Dit geldt alleen voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. De RI&E hoeft niet gecontroleerd te worden als je meer dan 25 mensen in dienst hebt, en een goedgekeurd RI&E van een branchevereniging gebruikt. De uitvoerende van de arbodienst wordt hierbij arbeidshygiënist genoemd.

Verzuim voorkomen

Om verzuim te voorkomen zijn er naast de RI&E middelen in het basiscontract nog enkele andere zaken opgenomen. De arbodienst zet deze zaken in om te voorkomen dat werknemers ziek worden. Zo kunnen werknemers altijd in contact komen met de bedrijfsarts, en zal deze arts afstemmen met een preventiemedewerker. De bedrijfsarts heeft ook toegang tot alle werkplekken, waardoor deze de zaken goed in de gaten kan houden. Indien gewenst kan de werknemer ook een preventief medisch onderzoek (PMO) aanvragen. Bij dit onderzoek wordt vastgesteld of de werknemer gezond aan het werk is, en of de arbeidsomstandigheden niet zorgen voor ziekte. De PMO bestaat uit zowel een online vragenlijst als een fysieke afspraak. Dit fysieke onderzoek wordt uitgevoerd door de arts van de arbodienst. Er zijn ook bepaalde beroepen waarvoor er periodiek een onderzoek uitgevoerd moet worden.

De arbodienst heeft naast de wettelijk verplichte taken ook nog meer werkzaamheden. Zo worden er vaak werkplekonderzoeken uitgevoerd, en geven medewerkers van de arbodienst trainingen op het gebied van gezond en verantwoord werken.