Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Tenderen

Als bedrijven opdrachten binnen proberen te slepen zijn daar een aantal methoden voor. Ze kunnen gebruik maken van reclamecampagnes, strategieën op de markt loslaten of tenderen. Die laatste methode wordt gebruikt door bedrijven die grote projecten of deelprojecten kunnen uitvoeren. Het betekent dat de aanbestedingskalender goed in de gaten wordt gehouden en dat er wordt ingeschreven op klussen die door opdrachtgevers worden aangeboden. Als je op deze manier opdrachten wil binnenslepen moet je je daar echt goed in verdiepen, want het is aan de opdrachtgever om voor jouw bedrijf te kiezen.

 

Wanneer wordt een opdracht aanbesteed?

Wettelijk is vastgelegd dat grote opdrachten die door overheidsinstanties worden verstrekt door middel van een aanbesteding moeten worden gegund. Voor opdrachtgevers is dat interessant, want in de aanbesteding kan precies worden omschreven aan welke criteria moet worden voldaan en hoe de verschillende factoren meetellen bij de beoordeling van de inschrijvingen. Als een aanbesteding goed verloopt gunt de opdrachtgever de opdracht aan het bedrijf dat de beste kwaliteit kan leveren voor de laagste prijs.

 

Risicovol

Tenderen kan voor inschrijvers risico’s met zich meebrengen. Als de beschrijving van de werkzaamheden verkeerd wordt geïnterpreteerd kan een bedrijf voor een te laag bedrag inschrijven. Ook als er veel angst is voor de inschrijvingen van concurrenten is er een kans op een te lage inschrijving. Als de opdracht dan aan dat bedrijf wordt gegund, moet het de opdracht voor dat te lage bedrag uitvoeren. Vooral in de eerste jaren dat er werd aanbesteed kwam dit nog weleens voor. Inmiddels hebben overheden en bedrijven veel meer ervaring gekregen en gaat het minder snel mis met een aanbesteding.

 

Begeleiding

Bedrijven die willen inschrijven op een opdracht, maar daar niet zoveel ervaring mee hebben, doen er goed aan zich te laten begeleiden door professionele adviseurs. Die weten hoe ze andere inschrijvers te slim af kunnen zijn, zonder dat de inschrijving erg risicovol wordt. Opdrachtgevers zijn blij met bedrijven die zich door professionele adviseurs laten bijstaan. Uiteindelijk gaat het om het beste resultaat voor alle partijen. Dat betekent dat de opdrachtgever zijn project op de beste manier uitgevoerd krijgt, en dat de inschrijver daar een goede opdracht aan overhoudt, waar hij fatsoenlijk voor wordt betaald.

 

Gerelateerde artikelen

Online inzetten op voetbal: twee belangrijke regels

De multitool: een handig apparaat voor uiteenlopende klussen

Klipfolio software