Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Inhoud van een Ondernemingsplan

Het laten schrijven van uw ondernemingsplan is een goede investering. Het geeft inzicht in uw ondernemerscapaciteiten, doelen, marktpositie en de haalbaarheid van uw idee. Dit is van belang als u financiers wil aantrekken voor uw plan.

In het kort bestaat een ondernemingsplan uit minimaal de volgende onderdelen:

Personalia en eigenschappen

Met uw ondernemersplan presenteert u uzelf aan financiers of andere instellingen. Zij beoordelen namelijk niet alleen uw idee maar ook uw achtergrond of cpaciteiten. Naast de persoonlijke gegevens worden ook uw afgeronde opleidingen en behaalde certificaten beschreven. Vermeld ook waarom u juist ondernemer wil worden. Vermeld dus uw ambities en vaardigheden waarom u denkt dat u als ondernemer of onderneemster kunt slagen.

Het bedrijfsidee

Het idee waar u van droomt beschrijft u nu op papier. Het is wel belangrijk om het bondig te houden en uw concept in enkele regels samen te vatten, de kern moet direct duidelijk zijn. Dus bijvoorbeeld geen wollig taalgebruik.

De onderneming

Hierin vermeld u wat de activiteiten zijn in detail, uw targets en wie de klanten zijn. De handelsnaam, rechtsvorm, locatie, domeinnaam, personeel en uw visie en missie komen hier te staan.

Marktonderzoek

Het marktonderzoek vormt de basis voor het marketingplan. In deze sectie dient met grondig onderzoek en statistieken de noodzaak van uw concept te worden bepaald. Hier hoort ook de concurrentie-analyse bij met een concurrentiematrix.

Marketing-mix met de 7 P’s

In dit deel van het business plan worden de afnemers en de markt verder uitgewerkt. De marketing-mix zet de genoemde doelstellingen van het plan verder in het licht. De P’s zijn de aspecten Product, Plaats, Personeel, Prijs, Presentatie, Promotie en Physical Evidence.

De financiele sectie

De financiele sectie heeft 4 begrotingen. De investeringsbegroting en de financieringsbegroting vormen tezamen de openingsbalans. Er wordt daarin uitgewerkt welke investeringen er nodig zijn om te starten en hoe dit wordt gefinancierd, dit kan een lening of aandelenkapitaal zijn. In de exploitatiebegroting worden de verwachte opbrengsten en kosten vermeld voor de komende 3 jaar. In de liquiditeitsbegroting ziet u de cashflow, wat er dus op de bankrekening gebeurt en of en wanneer men op een bepaald moment geld tekort komt

Net als ons kantoor zijn er partijen in de markt die ondernemingsplannen vervaardigen. Mocht u door ons kantoor uw ondernemingsplan laten schrijven dan bieden wij daar tevens begeleiding bij financiering bij.

https://www.ondernemingsplan-laten-schrijven.nl