Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Een scheidingsadvocaat is de beste bemiddelaar bij elke scheiding

Scheidingsadvocaat Utrecht

Niet altijd loopt het in een huwelijk goed. En in de tijd van nu scheiden meer stellen dan ooit. Wanneer u getrouwd bent geweest is er een vast procedure die u moet doorlopen om te gaan scheiden. Deze procedure moet ook deels via een advocaat lopen. Een zogenoemde scheidingsadvocaat. Het procedure gaat als volgt:

–          Wanneer u wilt gaan scheiden moet u dit bij een advocatenkantoor melden, alleen een advocaat kan namelijk een scheiding aanvragen bij het Arrondissement.

–          De advocaat stuurt het scheidingsverzoek naar de rechtbank. Hierna wordt binnen 14 dagen uw partner ook een verzoek gestuurd. Dit gebeurt door middel van een deurwaarder.

–          Wanneer uw partner tegen het verzoek wilt ingaan moet diegene binnen zes weken een schriftelijk verweer aantekenen bij de rechtbank, dit heeft vaak betrekking op de financiële zaken. Als uw partner niet reageert op het verzoek dan heeft diegene geen invloed meer op het verdere verloop van de procedure en ook de gevolgen daarvan.

–          Een scheiding kost veel tijd omdat er veel dingen moeten worden uitgezocht. Daarom kan de rechter beslissen wat er op dat moment met bijvoorbeeld de woning of de kinderen gebeurt. Beide partijen kunnen hierover een verzoek indienen.

–          Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken wordt er gekeken naar de nevenvoorzieningen. Dit zijn bepalingen met een permanent karakter. Bijvoorbeeld de boedelscheiding en ook de kinderen.

–          En als laatst, wanneer de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de Burgerlijke Stand, is de scheiding officieel.

Meer dan een scheidingsadvocaat

Een scheiding is emotioneel gezien een zwaar iets. De partner waarmee u waarschijnlijk een groot deel van uw leven heeft gespendeerd is niet meer uw partner. Ga daarom opzoek naar een scheidingsadvocaat die u ook emotioneel steunt. Iemand die u helpt om deze moeilijke periode door te gaan en voor u klaar staat wanneer het nodig is met betrekking op de scheiding. Een scheiding wil iedereen natuurlijk zo goed mogelijk laten verlopen. En door middel van een advocaat lukt dit ook.

http://www.ranadvocatuur.nl/scheidingsadvocaat-utrecht/