Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Een onderbouwde kwalificerende beoordeling geven

Wil je leren hoe je een kwalificerende beoordeling geeft? Door allerlei ontwikkelingen in de onderwijsbranche en samenwerkingen met leerbedrijven kun je wel eens een steuntje in de rug gebruiken bij het beoordelen van studenten. Je wilt immers dat een eindbeoordeling ook echt gaat over de kennis die de student heeft toegepast, de vaardigheden die hij heeft laten zien en de houding die hij in het leerbedrijf heeft gehad. Je kunt dus zowel in de rol van opleider of docent, als in de rol van begeleider vanuit het leerbedrijf een Otib kwalificerend beoordelen willen geven.

Praktisch toepassen

Het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf heeft een raamwerk ontwikkeld, om vanuit beide partijen – docent of leerbedrijfbegeleider – een kwalificerende beoordeling te kunnen geven. Tijdens de cursus leer je niet alleen welke afspraken de basis van dit raamwerk vormen, maar ook hoe je een beoordelingsmodel invult en welke instrumenten je tijdens de beoordeling kunt gebruiken. Door de wisselwerking met je medecursisten en echte leerlingen tijdens de cursus, leer je kritisch te kijken naar de te beoordelen onderdelen in het model. Je krijgt handvatten voor je eigen aanpak en toepassing van het beoordelingsmodel.

Inhoud vier dagdelen Otib kwalificerend beoordelen

De inhoud van de cursus staat als een huis, doordat er in elk dagdeel een stap van de beoordelingscyclus op het programma staat. Zo begin je met de voorbereiding van een eindbeoordeling; hoe ga je te werk, wat hoort er allemaal bij deze voorbereiding? Vervolgens ga je over tot het werkelijke beoordelen. Het gaat niet alleen om beoordelen op papier, maar ook hoe je dit communiceert met de andere deelnemers tijdens de beoordeling: de student en docent of praktijkbegeleider. En welke bewijsstukken heb je gebruikt je om je beoordeling tot stand te laten komen? Daarna vindt de rapportage van de beoordeling plaats. Hoe pak je dit aan? Welke basisbegrippen dienen terug te komen? En als laatste stap staat evalueer je na afloop het beoordelingsproces.