Ad Werk
Image default
Aanbiedingen

Een korte geschiedenis van Zuid-Amerika door Bob Bulder

Hoe is de geschiedenis van Zuid-Amerika eigenlijk gegaan? Vaak wordt er in geschiedenis lessen op middelbare scholen veel aandacht besteed aan Europa maar minder aan andere continenten. Bob Bulder vindt dit zonde en ziet het als zijn persoonlijke missie om de wereld meer te leren over de wereld geschiedenis. Ten eerste doet Bulder dit door les te geven op een middelbare school en ten tweede door dit artikel met jullie te delen. 

De oudste culturen en de opkomst van het Inca-rijk
Lang voordat Columbus in 1492 voet aan wal zette op de kusten van de nieuwe wereld was er in Zuid-Amerika al sprake van bewoning. Sporen van menselijke nederzettingen gaan zelfs terug tot 15.000 voor Christus. In die tijd werd Zuid-Amerika bevolkt door de indianenstammen. De indianen leefden aanvankelijk als jagers/verzamelaars langs de kusten van Equador en Peru. Later bouwden ze in de rivierdalen van het Andesgebergte meer permanente nederzettingen waar ze zich op de landbouw gingen richten. Gedurende lange tijd bestonden er verschillende culturen in Zuid-Amerika. In de 15e eeuw kwam het machtige Inca-rijk tot grote bloei. Deze trotse indianenstam veroverde een groot deel van het Zuid-Amerikaanse continent.

De val van het Inca-rijk
De ontdekking van Amerika door Columbus leidde tot de val van het Inca-rijk. In 1532 vielen de Spaanse Conquistadores Zuid-Amerika binnen en namen de Sapa Inca, de hoogste heerser over het rijk, gevangen. De Inca´s trokken zich terug tot achter de Andes om vanuit daar nog een aantal jaren hun gekrompen rijk te regeren. In 1572 gaf de Spaanse onderkoning Francisco de Toledo opdracht om de restanten het Inca-rijk volledig te vernietigen. De hoog in het Andesgebergte gelegen stad Machu Picchu is daarbij gespaard gebleven.

De kolonisatie
De Spanjaarden heersten over Zuid-Amerika tot het begin van de 19e eeuw. Vanaf het moment dat de Verenigde Staten in 1776 onafhankelijk werden, ontstond ook in Zuid-Amerika de roep om onafhankelijkheid. Toen Napoleon in 1808 Spanje bezette grepen de leiders in Zuid-Amerika hun kans. Binnen enkele jaren was de onafhankelijkheidsstrijd gestreden. 
Na WO II gingen de Verenigde Staten zich bemoeien met Zuid-Amerika uit angst voor het ontluikende communisme. Om het tij te keren werden, met hulp van de Verenigde Staten, militaristische regeringen geïnstalleerd. In menig Zuid-Amerikaans land maakte een burgeroorlog een einde aan deze strenge regimes en sinds de jaren ´80 ontstond ruimte voor meer democratische regeringen. 

Kijk voor meer informatie eens op het Vimeo profiel van Bob Bulder: vimeo.com/bobbulder

http://www.vimeo.com/bobbulder